Kedvenc idézeteim az Újszövetségből
2018. december 12. írta: fofilozofus

Kedvenc idézeteim az Újszövetségből

Egy többrészes sorozatot kezdek most meg, mert a kereszténységről még nem nagyon volt szó a blogon. Kezdem a témát teljesen szubjektíven és nem is teljes körűen kiválasztott idézetekkel, majd rátérek, hogy milyen kereszténységet tudok ÉN vállalni. Természetesen mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mennyire fogad el tanításokat, és persze az is fontos, hogy kitől. Az írott szöveg ugyanis halott tárgy, bármit bele lehet magyarázni, és az ellenkezőjét is. Viszont vannak szervezetek, akik magyarázzák, és élővé teszik. Természetesen mindegyik a maga módján, és a többié természetesen hibás értelmezés. 

 

Először is tisztázzuk, hogy nem a Bibliáról beszélek, hanem csak az Újszövetségről. Az ószövetségi részt finoman szólva nem tisztelem. Ha össze kellene hasonlítani, akkor az Újszövetség egy kifinomult nép kultúrájának esszenciája,akik eljutottak arra a szintre, ahol nem az volt a menő, hogy mennyi kecskéd van. A másik egy primitív nép törvénykönyve és kulturális alapköve, akik az egymást kőbaltával basszuk fejbe szinten álltak: szemet szemért, fogat fogért. Nem is vesztegetnék rá sok szót. Persze az érdekes, hogy hogyan került ez a két könyve egybe. Kb. úgy, hogy volt valakinek egy adag Technokol Rapidja és egyberagasztotta. Egy kis túlzással.

Másodszor: határozottan nem valamelyik egyház hivatalos magyarázatát adom, hanem a saját, szubjektív véleményemet. Sokszor a magyarázatom nem lesz valamely vallás hitoktatásának megfelelő, esetleg más következtetést vonok le, mint ők, de ez sem érdekel, az ő bajuk, én a saját, sokszor kiterjesztő értelmezésemet írom le.

Szokás, hogy a hivatkozásokat a sztenderd módon adják meg: János 5 12. Na én nem fogom. Aki nem hiszi el, hogy onnan van, akkor a Google szívesen megkeresi neki. Egyébként a P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik fordítók 9. kiadásából dolgoztam, akik görögből fordították a szöveget, kiadás: Róma, 1982, de hosszabb szövegeknél az internetről másoltam. Azok a részek nem egyeznek meg ezzel a fordítással szó szerint, de tartalomban természetesen igen.

Rögtön az elején egy érdekesség: Máté leírja Jézus családfáját, ami jó hosszan sorolja Ábrahámtól kezdve az ősöket. Persze ez létfontosságú volt, hogy elfogadják Jézust a zsidók. De a lényeg a felsorolás vége: "... Eliud fia Eleázár, Eleázár fia Mátán, Mátán fia Jákob, Jákob fia pedig József, Mária férje" :-) Ugye itt a vége egy picit megbicsaklik, hiszen tudjuk, hogy Jézus nem József fia volt, de ez egy ilyen szakma. :-)

 "Hallottátok azt a régieknek szóló parancsot is: Hamisan ne esküdjél., hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Még fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Beszédetek legyen: igen igen, nem nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van."

Mindig visszatetsző, ha valaki össze-vissza esküdözik, és egyúttal gyanús is. Mindig eszemben van ez a pár sor, kerülöm az ilyesfajta viselkedést.

 "Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában... Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb."

Elég egyértelmű parancs. Régebben én is néha eldicsekedtem, hogy kin miben segítettem. Nem volt helyes, a fenti sorokból értettem meg.

"Ne gyűjtsetek kincset a földön, ahol moly és rozsda emészt."

Ugye a gyógyszer jó dolog, tehát sok gyógyszer még jobb. Ez a helyzet a pénzzel is: míg az életedet szolgálja, addig jó: vehetsz a gyerekednek ételt, meggyógyíthatod, ajándékozhatsz neki. De önmagában a pénz egymásra halmozása nem jó dolog. Ismerek gazdag embereket, akiknek a pénz az Istenük. Szánom őket.

"Nem szolgálhattok Istennek és mammonnak".(A pénz istene, ha esetleg nem lenne tiszta.)

Bár az egyházak kifejezetten Istenre vonatkoztatják, én kiterjesztőbben a saját magad jó életére is értem: nem lehet jó életed, ha csak a pénz vezérli.

"Ne vessetek szent dolgot ebeknek, s ne szórjátok gyöngyeiteket sertések elé! Különben lábukkal eltaposhatják azokat, aztán megfordulnak és széttépnek titeket."

Ez nagy tanulság volt nekem, és sokat segített az életben, az egyik legjobb tanács. Persze itt is kiterjesztően értelmezem, mert Jézus vélhetőleg a tanításról beszél, de én mindenre vonatkoztatom: ne mondj el fontos dolgokat hülyéknek, mert nem értik meg azt, sőt még ellened is fordítják. Nem kell mindenkinek mindent tudni.

A másik nagyon fontos tanács, ami a toplistában van: "A szűk kapun lépjetek be! Tágas az út és széles a kapu, amely a pusztulásba visz, - bizony sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu  és milyen keskeny az út, mely az életre visz, - bizony kevesen találják meg azt."

Most már nem írom le többet, hogy ezt is kiterjesztően értelmezem, a feketeöves keresztényektől úgyis kapni fogok. :-) Ha csak arra gondolok, hogy munkában egy feladatot egy kicsit hanyagul oldok meg, hogy falura jó lesz, úgysem fog előfordulni az a speciális eset, kár vele vesződni, akkor biztos lehetek benne, hogy tíz percen belül belebotlok. De arra is gondolhatunk, hogy az áruházakban a legnagyobb haszonkulcsú termékeket a pénztár melletti polcokon találhatjuk: a szar dolgokat ugyanis az orrunk alá tolják. Nem kell gondolkodni, csak érte nyúlni. De a jó dolgokért meg kell küzdeni. Sok ismerősöm minden nap iszik energiaitalt, mert könnyűvé tették neki azok, akiknek Mammon az istenük.De családjuk nincs, mert az jó dolog bár, de meg kell küzdeni érte. Szóval ez benne van a top 10-ben. 

"Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? –Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!"

Egyszer a pap arról prédikált, hogy gazdagok nem juthatnak be a mennyek országába, ezért le kell mondanunk a vagyonunkról. Előttem ment a falu akkori két képviselője, akik rendszeresen minden misén ott vannak, magukat biztosan nagy kereszténynek tartják. És hallottam, hogy egymás között beszélik, hogy lófaszt adom a vagyonom mindenkinek. Hát ezekről beszélt Jézus, hogy nem a forma számít, hanem a tartalom.

"Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem." vagy "Ismét mondom nektek: könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak Isten országába jutni."

A fenti két képviselő ezeket halhatta azon a hétvégén. Kíváncsi vagyok, hogy azok akik kereszténynek gondolják magukat, hányan adják oda a Skodájukat vagy a Mercedesüket a szegényeknek. 

"Egy másik tanítványa kérte: 'Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek s eltemessem atyámat'. Jézus azonban így felelt: Kövess engem és hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat."

Ez egy érdekes mondat, és az értelme az, hogy csak az isteni dolgokkal kell foglalkozni, a földiekkel nem szabad. Még édesanyád temetése sem olyan fontos, azaz semmilyen földi dolog nem olyan fontos, mint az Isten követése. Egy újabb nehezen tartható parancs, sőt itt egy másik idézet, ami tkp. ugyanerről szól:

"Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. "

Újabb top 10-es idézet: "Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és ártatlanok, mint a galambok."

Tehát nem kell hülye módon jónak lenni: lehet egy kis csalást, hazugságot is alkalmazni, DE csak a jó érdekében. És persze mindenki azt hiszi, hogy jót csinál, Sztálin is azt hitte, azaz nem ott van a választóvonal, hogy szerinted az jó, hanem ténylegesen jó legyen a világnak, az emberiségnek. De hol a határ? Neked kell kitalálnod. Ha rosszul döntesz, te leszel megbüntetve az isteni törvények szerint. Ugye van a vicc, hogy a rabbi elítéli Kohnt, hogy mondja Grünnek, hogy bocsánat. Mire megkérdezi Kohn, hogy telefonon is mondhatja-e? Aztán felhívja Grünt:

-Weisz lakás?

-Nem Grün lakás.

-Grün úr, bocsánat!

Szóval magadnak megmagyarázhatod nyakatekert érveléssel, hogy igazad van, csak azért csaltál, hogy jó legyen a világnak, miközben csak a magad hasznát lested. De ha az ÁVÓ-nak vagy a nyilasoknak hazudtál egy rejtegetett személyről, akkor pedig jót tettél. Még egyszer: neked kell eldönteni, mikor cselekszel jót, aztán majd rólad döntenek.

 

<<A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. 14A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. 15Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta,16a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”>>

 

Jézus, aki mindig a szelídséget hirdette, korbáccsal kiverte a templomból a nem odavaló dolgokat. Ez a példa is azt mutatja, hogy nem hülyén kell jónak lenni. Pofán lehet verni a betolakodókat a határkerítésnél például.

 

<<A farizeusok erre félrevonultak és megtárgyalták, hogyan tudnának szavaiba belekötni. 16Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez. 17Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed: Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad?”18Jézus átlátott álnokságukon, ezért így válaszolt: „Mit kísértetek, képmutatók? 19Mutassátok az adópénzt!” Odanyújtottak neki egy dénárt. 20Ekkor megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” „A császáré” – felelték. 21Erre azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”22Ezt hallva annyira meglepődtek, hogy otthagyták és eloldalogtak.>>

 

Ugye itt a trükk az volt, hogyha azt mondja, hogy ne fizessetek a császárnak, akkor elvitetik a rómaiakkal, ha meg azt mondja, hogy fizess, akkor meg ... már nem tudom, biztos a vallási szabályok ellen szólt volna. Mindegy, a lényeg, hogy vannak területek, amibe a hatalmasabbak nem engednek beleszólást. Sokszor ellenkezhetnél, de ne tedd, mert azt a meccset nem nyerheted meg, de nem is kell, általában nem azok a fontos dolgok. Pl. sokszor megtörtént, hogy munkahelyen idióta főnökök előírták, hogy hogyan kell megoldani egy feladatot. Totál hülyeséget mondtak. Fiatalabb koromban elkezdtem meggyőzni őket, de persze sosem sikerült, annyi esett le nekik, hogy ellenkezek, nem tudom megoldani, visszapofázok stb. Eredménye úgysincs, hiszen az ő joga meghatározni sok mindent. A császárnak meg kell adni, ami az övé. De közben ő nem szólhat bele, hogy otthon milyen döntéseket hozol, mert az meg nem az ő kompetenciája. Szóval ez lehet, hogy már az öregség jele :-) , de egyre kevesebb kedvem van hülyékkel vitatkozni. Már nem akarom meggyőzni őket, megadom nekik, ami nekik jár. De csak annyit, egy szemmel sem többet.

 "Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon."

Jézus ezt olyan értelemben mondta, hogy kisebb a bűne annak, aki nem is tudja, hogy mit tett, mint annak, aki tudatában van, hogy rosszat követ el. Azonban általában is érdemes észben tartani: hogy akinek sokat adtak, mégpedig észben, szorgalomban stb. egyéb képességekben, annak bizony többet is kell nyújtania: a család, a közösség stb. javára.Nagyobb az értelmiség felelőssége, mint az egyszerű emberé.

 

 

Lehetne sokáig folytatni a sort, de az akkor sosem tudnám befejezni ezt a cikket. Azt ajánlom, hogy mindenki olvasgassa az Írást, és keresse meg magának az ő kedvenc sorait, és persze gondolkozzon el lehetőleg rajtuk. Nem egyszerű, sokszor neki kell futni egy-egy gondolatnak, de szerintem megéri. Jó olvasást!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://megmondomhogymihulyeseg.blog.hu/api/trackback/id/tr5914307611

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.